Onderhoud

Bij een VvE kennen we diverse soorten onderhoud:

Dagelijks technisch beheer

- Klachtenonderhoud: Het betreft in feite reparatieverzoeken door eigenaren als gevolg van een defect of storing aan een gemeenschappelijke voorziening. Ook wel niet-planmatig onderhoud genoemd.
- Contractonderhoud: Dit is jaarlijks terugkerend planmatig onderhoud waarvoor contracten worden afgesloten. Te denken valt aan bijvoorbeeld schoonmaak/glasbewassing en liftonderhoud. 

Bouwkundig beheer

- Overige planmatig onderhoud: komt niet ieder jaar voor. De bekendste voorbeelden van dit “cyclische” onderhoud zijn het buitenschilderwerk en de vernieuwing van de dakbedekking.