Verzekeringen

Het modelreglement schrijft voor dat de Vereniging van Eigenaren een collectieve opstalverzekering en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid op naam van de VvE moet afsluiten. Daarnaast is het mogelijk dat op verzoek van de ledenvergadering om ook andere verzekeringen (o.a. rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid) af te sluiten.
Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het standpunt ingenomen, dat een professionele VvE Beheerder die voor een VvE verzekeringen afsluit c.q. bemiddeld dan wel adviseert, vergunningplichtig is. ACM VvE Management is met Rivez Assurantiën en Risicobeheer een samenwerking aangegaan, zodat er onder de collectieve vergunning van Rivez bemiddelingen plaats kunnen blijven vinden. Door deze samenwerking is de VvE verzekerd van een uitstekend bemiddelingstraject dat op kwaliteit en juistheid zal worden getoetst door onze samenwerkingspartner Rivez Assurantiën & Risicobeheer. Hiermee voldoet uw beheerder volledig aan de wetgeving die op initiatief van AFM is ingevoerd.