Informatie

Zoals de naam reeds aangeeft is een VvE een vereniging. Alleen een VvE is net even iets anders dan een gewone vereniging, zoals een voetbalclub of een tennisvereniging. Het lidmaatschap van een VvE wordt van rechtswege opgelegd, bij de koop van een appartementsrecht wordt elke eigenaar dan ook lid. Zodra er meerdere eigenaren 'eigendomsrechten' uitoefenen op één kadestraal perceel, dient er notarieel een vereniging (VvE) opgericht te worden. In de notariële splitsingsakte wordt vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van de individuele eigenaren:

- Wat is privé en wat is gemeenschappelijk?
- Wat is het aandeel van iedere eigenaar in deze gemeenschap?

Daar in praktijk (zeker bij grote VvE’s) de financiële administratie, de ledenadministratie, het klein en groot onderhoud alsmede diverse 'juridische' aspecten specialistische kennis vereisen is het uitbesteden van deze zaken aan een gespecialiseerde VvE manager een goede zaak.


Volledig VvE management

ACM VvE Management hanteert voor de bij haar in beheer zijnde VvE’s in principe het begrip 'volledig' VvE management.

Wij realiseren ons terdege dat de eigenaren van een appartementencomplex willen kunnen 'genieten' van het woongenot, zonder zich te hoeven bekommeren over de (financiële) organisatie van de vereniging en het (groot)onderhoud van het complex. Derhalve kunnen wij op dit gebied alle taken uit handen nemen van de vereniging.

Het volledige VvE management wordt door ons uitgevoerd voor een vaste prijs. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een beroep doen op additionele werkzaamheden welke een meerprijs voor de vereniging opleveren. Voor al deze standaarddiensten verwijzen wij naar de bijlage 'taakomschrijving'.

Naast de bij ons aanwezige juridische en technische kennis heeft de praktische ervaring ons in de afgelopen jaren tot een goede partner voor vele VvE’s gemaakt. Vanuit onze hoofdvestiging in Nijmegen, 'managen' wij in samenwerking met onze vestigingen in Venlo, Roermond en Groningen nu ruim honderd VvE’s van Groningen tot aan Landgraaf.


Interesse?
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening en / of een uitgebreide, specifiek op uw VvE gebaseerde offerte ontvangen, neem dan gerust contact met ons op
door gebruik te maken van het contactormulier bij het menu item 'Contact'.