Klachtenprocedure ACM VvE Management BV

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of een medewerker die u niet correct behandeld. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en met u tot een oplossing te komen.

Hoe meld u een klacht?
U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van de directie via:
• E-mail met een duidelijke klachtenomschrijving aan info@acmvve.nl

Een reparatieverzoek is geen klacht
Een reparatieverzoek kunt u ten alle tijden bij ons melden via de eigenaarspagina van Twinq en via ons calamiteitennummer 024 – 372 82 72

Welke klachten nemen wij niet in behandeling?
• Anonieme klachten;
• Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter;
• Klachten die ACM VvE Management BV al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of advocaat;
• Klachten naar aanleiding van een Vergaderbesluit. Hiervoor dient u zich te richten tot de Vereniging van Eigenaars of tot de rechter. De termijn hiervoor is binnen een maand na de dag waarop u kennis heeft genomen of kennis had kunnen nemen van het besluit.

Wanneer ontvangt u reactie van ons?
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een reactie met:
• De oplossing
• Of een inschatting van de periode die benodigd is om tot een oplossing te komen
• Of het bericht klacht niet in behandeling genomen.

Als wij er samen niet uitkomen.
Als wij er samen niet uitkomen kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie VvE Management. Dit kunt u digitaal doen op www.degeschillencommissie.nl of per post naar aanleiding van de download Vragenformulier op www.degeschillencommissie.nl en deze te sturen naar de Geschillencommissie, Postbus 906000, 2509 LP Den Haag

ACM wordt binnenkort NMG