Klachtenprocedure ACM VvE Management BV

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of een medewerker die u niet correct behandeld. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en met u tot een oplossing te komen.

Hoe meld u een klacht?
U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van de directie via:
• E-mail met een duidelijke klachtenomschrijving aan [email protected]

Een reparatieverzoek is geen klacht
Een reparatieverzoek kunt u ten alle tijden bij ons melden via de eigenaarspagina van Twinq en via ons calamiteitennummer 024 – 372 82 72

Welke klachten nemen wij niet in behandeling?
• Anonieme klachten;
• Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter;
• Klachten die ACM VvE Management BV al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of advocaat;
• Klachten naar aanleiding van een Vergaderbesluit. Hiervoor dient u zich te richten tot de Vereniging van Eigenaars of tot de rechter. De termijn hiervoor is binnen een maand na de dag waarop u kennis heeft genomen of kennis had kunnen nemen van het besluit.

Wanneer ontvangt u reactie van ons?
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een reactie met:
• De oplossing
• Of een inschatting van de periode die benodigd is om tot een oplossing te komen
• Of het bericht klacht niet in behandeling genomen.

Als wij er samen niet uitkomen.
Als wij er samen niet uitkomen kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie VvE Management. Dit kunt u digitaal doen op www.degeschillencommissie.nl of per post naar aanleiding van de download Vragenformulier op www.degeschillencommissie.nl en deze te sturen naar de Geschillencommissie, Postbus 906000, 2509 LP Den Haag