Uitleg VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is vaak een gebouw, waarvan de woningen van meerdere eigenaars zijn. Maar een VvE kan ook bestaan uit bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Door aankoop van een appartementsrecht in een gebouw (d.w.z. een woning, parkeerplaats of bedrijfsruimte) wordt u van rechtswege lid van de VvE. De VvE is wettelijk verplicht om het gebouw goed te onderhouden. Dat kan het beste via een langlopende bouwkundige onderhoudsplanning. Uiteraard speelt er meer in een gebouw: de kosten van de schoonmaak, de lift, de verlichting van de hal en de opstalverzekering moeten worden gedeeld door de eigenaren. Installaties zoals een lift, brandmeldcentrale of Co2 installatie in de parkeergarage moeten elk jaar worden gecontroleerd. En bij storing gerepareerd worden. Eigenaren mogen zelf het beheer voeren, maar in de praktijk wordt dit beheer uitbesteed aan een professionele beheerder. ACM VvE Management is een professionele beheerder.

Wie zijn wij?
ACM VvE Management maakt deel uit van ACM Vastgoed groep. ACM VvE Management bestaat uit deskundige en ervaren Accountmanagers VvE, Technische Managers, een servicedesk en administrateurs.

Wat doen wij?
Wij verzorgen het beheer van Verenigingen van Eigenaars in de ruimste zin des woords. Juridisch, bestuurlijk, administratief, financieel en technisch beheer van de VvE nemen wij uit handen. Een keer per jaar leggen wij financiële verantwoording af over het afgelopen jaar door middel van een jaarrekening.

Uiteraard houden wij ook rekening met het onderhoud van het gebouw en de installaties. Indien nodig bereiden wij offertes voor technisch onderhoud voor, zodat deze in de vergadering kunnen worden besproken. Uiteraard kunnen eigenaren tijdens deze vergaderingen naar eigen wens andere onderwerpen bespreken, zoals de huisregels, de inrichting van de hal of de gemeenschappelijke tuin.

Tijdens en buiten kantooruren verhelpen wij snel storingen aan uw gebouw. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Via een inlogcode kunt u toegang krijgen tot onze werkomgeving en zo onze werkzaamheden op de voet volgen. Ook kunt u online diverse informatie raadplegen over uw VvE. Hierbij kunt u denken aan de bijvoorbeeld de splitsingsakte, maar ook de laatste vergaderstukken en door ons gevoerde correspondentie.

Wat mag u verwachten?
ACM VvE Management is een kwaliteitsorganisatie. Wij leggen de lat hoog. Elke VvE heeft een eigen Accountmanager. Deze wordt bijgestaan door een Technisch Manager, de Coördinator servicedesk en de backoffice. Elke VvE die wij in beheer nemen wordt door ons bezocht en geïnspecteerd, zodat wij het echt leren kennen. De Accountmanager onderhoudt contact met het VvE-bestuur, controleert zelf alle facturen en overlegt indien nodig met de technisch projectmanager en het Bestuur over het onderhoud van het gebouw en de installaties. Schades aan het gebouw worden snel afgehandeld door een deskundig assuradeur. Verder heeft ACM een grote inkoopkracht, waardoor uw VvE kan profiteren van scherpe verzekeringspremies en scherpe tarieven van reparateurs en onderhoudsbedrijven.

Contact
Wilt u weten wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met ACM VvE Management via nijmegen@acmvve.nl, via 024 372 82 70 of door gebruik te maken van het contactormulier bij het menu item 'Contact'. Graag geven wij antwoord op uw vragen.